Pionir na področju alternativnih naložb v Sloveniji

Družba King Consulting je bila ustanovljena leta 2009 z namenom razširitve ponudbe alternativnih naložbenih produktov v regiji. Družba se pri svojem poslovanju osredotoča na štiri temeljne alternativne naložbene razrede: zasebni kapital, zasebni dolg, nepremičnine in infrastrukturo.

V letu 2015 je družba King Consulting na podlagi Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) pridobila status registriranega upravljavca alternativnih investicijskih skladov.

V času svojega delovanja je družba King Consulting postala vodilna slovenska svetovalna družba na področju alternativnih naložb. Z močno mednarodno mrežo partnerjev omogoča svojim strankam dostop do več kot 110 upravljavcev alternativnih investicijskih skladov v Severni Ameriki, Evropi in Aziji.