Kaj so alternativne naložbe?

Gre za naložbe, ki ne spadajo med tradicionalne naložbene razrede (delnice, obveznice, denarna sredstva):

 • Zasebni kapital
 • Zasebni dolg
 • Nepremičnine
 • Infrastruktura
 • Absolutni donos
 • Naravni viri

Kdo so največji svetovni vlagatelji v alternativne naložbe (po tipu vlagatelja)?

 • Pokojninski skladi (33,2%)
 • Fundacije (11,4%)
 • Premožni zasebniki (9,3%)
 • Univerze (9,2%)
 • Zavarovalnice (8,6%)
 • Upravljavci premoženja (7,0%)
 • Skladi skladov (3,6%)
 • Banke (3,5%)
 • Investicijske družbe (3,1%)
 • Ostali (11,5%)

Kaj so ključne značilnosti alternativnih naložb?

 • Stabilni donosi, neodvisni od dogajanja na borznih trgih – Pozitivni donosi tudi v časih borznih zlomov in gospodarskih kriz
 • Višja varnost z dodatno razpršitvijo premoženja – Alternativne naložbe znižujejo tveganje in nihajnost portfelja
 • Dostop do novih naložbenih priložnosti – Potencial za doseganje višjih donosov
 • Visok vstopni prag – Pri večini skladov je minimalno vplačilo 1 mio EUR ali več

Alternativne naložbe zvišujejo donosnost in znižujejo volatilnost celotnega portfelja.

Kaj je zasebni kapital?

Obstaja več vrst lastništva podjetij in načinov pridobivanja svežega kapitala za razvoj teh podjetij. Podjetja so lahko v lasti države, lahko so v lasti družin ali posameznikov. Lahko kotirajo na borzi in imajo več tisoč lastnikov, lahko pa so podprta z zasebnim kapitalom. Zasebni kapital je prevod anglosaksonskega izraza Private equity in pomeni zasebni lastniški kapital. Zasebni, ker se z njim ne trguje na borzi in lastniški, ker ne gre za standardno financiranje s tujim kapitalom v obliki bančnih posojil.

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetje potrebuje kapital. Ustanovitev podjetja je pri tem samo eno od možnih izhodišč. Širitev v tujino, osvajanje novih trgov ali nova usmeritev so prav tako pogosto navedeni kot razlogi za potrebo po kapitalu. Financiranje z zasebnim kapitalom se tako ponuja na različnih stopnjah poslovanja podjetja.

Botrstvo v Sloveniji - Vrnimo otrokom prihodnost

Botrstvo v Sloveniji - Vrnimo otrokom prihodnost

Pod črto – Medij za neodvisno novinarstvo

Pod črto – Medij za neodvisno novinarstvo

Alternativne naložbe so

v svetu poznane že več kot sedem desetletij in predstavljajo vedno bolj pomemben del portfeljev vlagateljev. Globalna sredstva v alternativnih naložbah močno rastejo; po podatkih družbe Preqin so sredstva v upravljanju ob koncu leta 2015 znašala 7.380 milijard ameriških dolarjev.