Obstaja več vrst lastništva podjetij in načinov pridobivanja svežega kapitala za razvoj teh podjetij. Podjetja so lahko v lasti države, lahko so v lasti družin ali posameznikov. Lahko kotirajo na borzi in imajo več tisoč lastnikov, lahko pa so podprta z zasebnim kapitalom. Zasebni kapital je prevod anglosaksonskega izraza Private equity in pomeni zasebni lastniški kapital. Zasebni, ker se z njim ne trguje na borzi in lastniški, ker ne gre za standardno financiranje s tujim kapitalom v obliki bančnih posojil.

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetje potrebuje kapital. Ustanovitev podjetja je pri tem samo eno od možnih izhodišč. Širitev v tujino, osvajanje novih trgov ali nova usmeritev so prav tako pogosto navedeni kot razlogi za potrebo po kapitalu. Financiranje z zasebnim kapitalom se tako ponuja na različnih stopnjah poslovanja podjetja.

V okviru naložbenega razreda zasebni kapital obstaja cel kup naložbenih strategij, ključne pa so predvsem naslednje:

  • Tvegani kapital (Venture capital)

    Manjšinjske naložbe v mlada, perspektivna podjetja z velikim potencialom za rast. Poleg kapitala v podjetje prinese znanje, izkušnje, poslovno omrežje in vrhunske kadre, ki jih mlado podjetje potrebuje za uspešen razvoj.

  • Kapital za rast (Growth capital)

    Manjšinjske naložbe v rastoča podjetja s preverjeno uspešnim poslovnim modelom in z že določeno stopnjo dobičkonosnosti. Podjetja iščejo svež kapital za razširitev poslovanja, vstop na nove trge ali financiranje prevzema.

  • Odkupi podjetij (Buyout)

    Odkupi večjih, že uveljavljenih in visoko dobičkonosnih podjetij. Pridobitev najmanj kontrolnega deleža ali celo prevzem celotnega podjetja z uporabo finančnega vzvoda. Povečanje vrednosti podjetja z optimiziranjem in razširitvijo poslovanja.

Viri: 2018 Preqin Global Alternatives Reports, Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report