Zasebni dolg je pomembna komponenta pri financiranju hitrorastočih srednje velikih podjetij. Vlagatelji ustvarjajo dobiček iz različnih virov, ki lahko poleg privlačnih obrestnih mer vključujejo tudi lastniške elemente. Približno četrtina skupnega donosa je ustvarjena iz naslova pravic do nakupa delnic, ki se realizirajo ob zaključku investicijskega obdobja.

Zasebni dolg sestavlja mezzanine in druge oblike dolžniškega financiranja, ki prihaja predvsem od institucionalnih vlagateljev kot so skladi in zavarovalnice – vendar ne od bank. Upravljavci skladov zasebnega dolga se običajno osredotočajo na naslednje naložbene strategije:

 • Prednostni dolg (Senior debt)

  Prvorazredna posojila z ustreznim zavarovanjem, ki se običajno uporabljajo za financiranje odkupov podjetij in financiranje hitrorastočih podjetij. Donosi so ustvarjeni skoraj izključno iz naslova tekočega odplačevanja obresti.

 • Dolžniško-lastniški kapital (Mezzanine)

  Vmesna oblika med dolžniškim in lastniškim kapitalom. Uporablja se za financiranje odkupov podjetij ter financiranje hitrorastočih podjetij in je pogosto podrejen bančnemu dolgu. Donos je sestavljen iz večih komponent; primarno iz naslova tekočega odplačevanja obresti in plačila zaključnih obresti kot tudi iz naslova pravic do nakupa delnic podjetja, ki je prejelo mezzanine kapital.

 • Kreditne priložnosti (Credit opportunities)

  Investiranje v različne strukture financiranja. Običajno gre za kompleksna refinanciranja podjetij, ki zaradi različnih razlogov nimajo dostopa do kapitalskih trgov. V okviru te strategije se izvajajo tudi sekundarne transakcije.

 • Problematični dolg (Distressed debt)

  Nakupi zavarovanega prednostnega dolga z diskontom na sekundarnem trgu. Osredotočenost predvsem na pridobivanje zdravega premoženja podjetij, ki so zašla v finančne težave. Običajno sledi prestrukturiranje podjetja in v primeru uspešne prestrukturacije pretvorba v lastniški delež.

Viri: 2018 Preqin Global Alternatives Reports, Preqin Global Private Debt Report