Alternativne naložbe so v svetu poznane že več kot sedem desetletij in predstavljajo vedno bolj pomemben del portfeljev vlagateljev. Globalna sredstva v alternativnih naložbah močno rastejo; po podatkih družbe Preqin so sredstva v upravljanju ob koncu leta 2017 znašala 8.420 milijard ameriških dolarjev.