Zbiranje kapitala za mednarodne upravljavce alternativnih naložbenih produktov

Zbiramo kapital za izbrane evropske upravljavce alternativnih investicijskih skladov in drugih naložbenih produktov. Smo odlični poznavalci lokalnega trga in njegovih posebnosti in zato smo za evropske upravljavce preferenčni regionalni partner.