Upravljanje alternativnih investicijskih skladov

Naložbe upravljamo po konceptu sklada skladov. Tovrstni skladi omogočajo večjo razpršitev sredstev, vključene so različne naložbene strategije, geografska področja in valute. Vlagatelji na ta način izkoristijo znanje, izkušnje in poslovno omrežje upravljavca sklada skladov. Sklad skladov omogoča tudi dostop do ciljnih skladov z visokim pragom, saj z zbranim kapitalom na trgu nastopa kot velik vlagatelj. Ena ključnih prednosti dobrega upravljavca sklada skladov je tudi v tem, da omogoči dostop do najuspešnejših družb za upravljanje, do katerih sicer ni enostavno priti.

Ključne prednosti vlaganja v sklade skladov zasebnega kapitala:

  • Večja razpršenost sredstev

  • Znanje in izkušnje upravljavcev

  • Dostop do skladov z visokim vstopnim pragom

  • Dostop do najboljših družb za upravljanje

V družbi King Consulting vlagateljem omogočamo dostop do najuspešnejših upravljavcev alternativnih investicijskih skladov v svetu.

Izbrani upravljavci naših ciljnih skladov: