Posredovanje pri nakupih in prodajah deležev zaprtih alternativnih investicijskih skladov na sekundarnem trgu

Posredujemo pri nakupih in prodajah lastniških deležev zaprtih alternativnih investicijskih skladov na sekundarnem trgu za institucionalne in premožnejše zasebne vlagatelje. Izkoriščamo priložnosti v nišnem segmentu trga manjših lastniških deležev, kjer so večje možnosti za doseganje višjih diskontov pri nakupih deležev. Običajna velikost transakcije je med 1 in 5 milijoni evrov, z vključitvijo sovlagateljev pa to lahko povečamo do 20 milijonov evrov.